สพฐ. ผลักดัน 5 แนวทางสู่รัฐธรรมนูญใหม่ ชี้ปรับตัวเท่าทันอาเซียน

1 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 607 ครั้ง

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กล่าวในงานสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ว่า ปัจจุบันวงการศึกษาโลกไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โลกจะแคบลงและไร้พรมแดน ดังนั้นครูจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าแค่สอนสาระความรู้ แต่ต้องทำให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เกิดทักษะการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมได้

ซึ่งความท้าทายสำคัญของ สพฐ. คือจะทำอย่างไรให้ในวันที่ 1 ม.ค. 2559 ที่เข้าสู่การเปิดเออีซีนั้น เด็กไทยมีความพร้อมในการใช้ทักษะทางภาษาและการทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียน ดังนั้นจึงได้เตรียมกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สำหรับปรับใช้พัฒนาเด็กไทย คือ 1. รู้จักตั้งคำถาม สมมติฐาน 2. รู้จักสืบค้นข้อมูลความรู้และสารสนเทศ 3. รู้จักสร้างองค์ความรู้ 4.รู้จักวิธีการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 5. รู้จักการบริการสังคม หรือมีจิตสาธารณะ

ดร.กมล เปิดเผยต่อว่า สำหรับการปฏิรูปการศึกษานั้น สปช. การศึกษาได้เตรียมร่างเสนอประเด็น ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใน 5 ประเด็นคือ 1. การศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประเทศ 2. ต้องขจัดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. กระจายอำนาจการศึกษาพื้นฐานสู่พื้นที่ ดึงชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น     5. สร้างกลไกทางกฎหมาย ป้องกันการแทรกแซง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ