‘นิด้าโพล’ เผยคนหนุน ‘สมคิด’ คุมเศรษฐกิจ

1 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 556 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ ‘นิด้าโพล’ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25–26 มิถุนายน 2557 ศึกษาจากประชาชนที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,251 ตัวอย่าง ทั่วทุกภูมิภาคและอาชีพ

จากผลการสำรวจ พบว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เป็นผู้ดูแลเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 20.78 รองลงมาคือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ร้อยละ 15.43 ขณะที่อันดับ 3 ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม

อันดับ 4 คือ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ร้อยละ 6.47

อันดับ 5 พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา ร้อยละ 6.24

อันดับ 6 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร้อยละ 5.68

อันดับ 7 ร้อยละ 7.99 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา, ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, นายอานันท์ ปันยารชุน, นายกรณ์ จาติกวณิช, ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ,  พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง, ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล, ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ดร.ทนง พิทยะ

ขณะที่ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ร้อยละ 0.40 ระบุว่าควรเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และสุดท้ายร้อยละ 22.46 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ