จวกกมธ.การเมืองฯจุ้น-อ้างดูงานเหมืองโปแตชอุดรฯ ชาวบ้านวอนยกเลิกหวั่นเกิดเผชิญหน้าฝ่ายหนุน-ต้าน

เดชา คำเบ้าเมือง ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.) 31 ม.ค. 2556


 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กว่า 10 คน ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ยกเลิกการประชุมและศึกษาดูงาน กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ โดยเห็นว่าจะเกิดการเผชิญหน้าของกลุ่มชาวบ้านทั้งฝ่ายคัดค้านและสนับสนุนโครงการ และนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นอีก

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดยนายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จ.อุดรธานี เขต 6 รองประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ออกหนังสือเวียน ประสานให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย ทั้งกลุ่มที่ต่อต้านและสนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

 

 

นางมณี บุญรอด กรรมการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ระหว่างชาวบ้านทั้งฝ่ายคัดค้านและสนับสนุนโครงการฯ ยังคงครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากว่า กมธ.การเมืองฯ จะจัดประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายที่มีจุดยืนและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเข้าร่วม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามที่ฝ่ายตนเห็นว่าถูกต้องนั้น กลุ่มอนุรักษ์ฯเกรงว่า ปัญหาความขัดแย้งจะปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกเสีย

 

 

             “การจัดเวทีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอประทานบัตรในขั้นตอนใดเลย และเป็นที่น่าสังเกตว่า การจัดเวทีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการร้องเรียนของฝ่ายใดมาก่อน จู่ๆกมธ.การเมือง ก็จะมาจัดแสดงว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยรับใบสั่งจากใครมาให้ผลักดันโครงการนี้หรือไม่” นางมณีกล่าว

 

 

ด้านนายพัตทอง กิตติวัฒน์ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมารับข้อร้องเรียนของชาวบ้านแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้รับการประสานงานมาจากคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว จึงทำหนังสือให้ส่วนราชการแจ้งกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม แต่เมื่อกลุ่มอนุรักษ์ฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดเวที เนื่องจากว่าจะมีความขัดแย้ง ตนก็จะทำหนังสือประสานกลับไปยังคณะกรรมาธิการ เพื่อให้พิจารณาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน และหากมีผลเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้กลุ่มฯ ทราบอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกันนายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสสศ.) อีสานเปิดเผยว่า การมาดูพื้นที่ของคณะกรรมาธิการ ที่นำโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ไม่มีผลต่อการขอประทานบัตรโครงการเหมืองโปแตชอุดรฯ แต่เป็นการมาเพื่อสร้างค่าตัวให้กับตัวเองและคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้ อาจจะมีข้อสรุปที่เห็นด้วยกับเหมืองและเป็นตราประทับเพื่อให้สร้างโครงการฯ ได้ในอนาคต

 

 

            “ที่ผ่านมากรรมาธิการชุดนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรชัดเจน การจัดเวทีในครั้งนี้ จึงเป็นการผลักดันผลประโยชน์ และเรียกค่าตัวให้กับตนเองมากกว่า ขณะที่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไร และยิ่งจะสร้างความขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น” นายสุวิทย์กล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: