สธ.อ้างไม่พบหลักฐานชัด ‘แร่ใยหิน’เป็นสารก่อมะเร็ง

26 ธ.ค. 2556 | อ่านแล้ว 687 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-Ban) ประมาณ 100 คน รวมตัวที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1.ขอคัดค้านมติของ สธ.ที่ยังคงให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย 2.ขอให้น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข แถลงต่อประชาชนว่า จะไม่เสนอคณะรัฐมนตรีให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการที่จะเสนอมติดังกล่าว เพราะ นพ.ประดิษฐเป็นเพียงรักษาการ รมว.สธ.เท่านั้น และ 3.ขอให้เปิดเผยผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลระกทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินที่มี น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบว่า ข้อมูลที่น.พ.ชาญวิทย์นำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวง แตกต่างไปจากผลการประชุมของคณะทำงานหรือไม่ อย่างไร

น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยินดีให้รายงานผลการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินเท่านั้น เพราะถือว่าอยู่ในอำนาจที่ตนสามารถให้ได้ ทั้งนี้จากการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินของคณะทำงาน พบว่า แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวเป็นส่วนผสมน้อยกว่าสารอีก 4 ชนิดที่ยกเลิกการใช้ไปแล้ว และน้อยกว่าบุหรี่ โดยอัตราส่วนที่แร่ใยหินไครโซไทล์จะทำให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดอยู่ที่ 1 ต่อ 500 ประชากร มะเร็งปอด 1 : 50 ประชากร ผู้ที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ คือผู้ที่ทำงานอยู่ในเหมืองแร่ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีการทำเหมืองแร่ใยหิน จึงสรุปได้ว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นสารก่อมะเร็ง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า นอกจากนี้แร่ใยหินไครโซไทล์หากเข้าสู่ร่างกาย จะสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 90 วัน หรือ 3 เดือน อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางคณะทำงานยังไม่มีแผนการหรือเตรียมการเสนอเรื่องนี้เข้ายังคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด อีกทั้งเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่และ รมว.สาธารณสุขคนใหม่ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้

          “ถ้าจะเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเราศึกษาแล้วพบว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปยกเลิกบุหรี่ เหล้า หมูปิ้ง และห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วย เพราะว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก” น.พ.ชาญวิทย์กล่าว

น.พ.ชาญวิทย์กล่าวด้วยว่า ไร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อุตสาหกรรมต่อเรือ รถไฟ ซึ่งมีการนำเข้าเป็นอันดับ 2 หรือ 3 ของเอเชีย ปัจจุบันมีคนไทยที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้แร่ใยหินชนิดดังกล่าวประมาณ 2,300 คน ซึ่งกระทรวงสาธาณสุขได้ติดตามผลกระทบอยู่แล้ว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: