อบต.ยอมถอนการทำประชาคม'เหมืองโปแตชอุดรฯ' ยอมรับทำผิดระเบียบ-ชาวบ้านจ่อฟ้องทำผิดม.157

เดชา คำเบ้าเมือง ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.) 26 ม.ค. 2556


 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายทองหล่อ ทิพสุวรรณ์ กรรมการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี นำเอกสารมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำบลที่อยู่ในขอบเขตเหมืองแร่โปแตช ตามแผนผังเหมืองแร่ใต้ดิน โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 26,000 ไร่ ได้ทำหนังสือ ขอถอนเอกสารการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านแล้ว

 

จากการตรวจสอบพบว่า หนังสือที่อด 72801/027 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 ลงนามโดยนายก อบต.นาม่วง ส่งถึงอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีใจความบางตอนระบุว่า... “องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง จึงขอถอนเอกสารการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปรแตช ที่ส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือที่นำส่งเลขที่ อด72801/507 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 คืน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 ต่อไป”

 

 

 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเอกสารการประชาคมหมู่บ้าน และรายงานการประชุมสภาฯ ไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี แต่ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ยื่นหนังสือให้อบต./เทศบาล ยกเลิกและถอนเอกสารกลับคืนมาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบคู่มือปฏิบัติงานฯ เช่น ในส่วนขององค์ประกอบผู้เข้าร่วมการประชาคมไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ รวมทั้งมีการสร้างหลักฐาน และเอกสารเท็จในการประชาคมที่ส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดด้วย

 

นายทองหล่อกล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบการทำประชาคมหมู่บ้านและรายงานการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเหมืองทั้งหมด 5 ตำบล พบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มชาวบ้านก็ทำหนังสือคัดค้านมาโดยตลอด บางตำบลก็ยอมรับว่าทำผิดและนำมาแก้ไขใหม่ แต่บางตำบลก็ดันทุรังทำไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันไม่ถูก

 

 

              “ตามประทานบัตรเหมืองจะอยู่กับชาวบ้านอย่างน้อย 25 ปี แต่เห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยังทำผิดระเบียบและไม่โปร่งใสกับชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยทางกลุ่ม กำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องคดีต่อศาล” นายทองหล่อกล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: