แฉขบวนการค้า‘วุฒิปลอม’เกลื่อน ตั้งแต่ชั้นประถมยันมหาลัยชื่อดัง อ้างใช้ได้จริง-ราคาเกือบครึ่งล้าน

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 14 พ.ค. 2556 | อ่านแล้ว 8597 ครั้ง

 

จากพฤติกรรม ความประพฤติส่วนตัว หรือปัญหาต่างๆ ทำให้มีคนจำนวนมากไม่สามารถจบการศึกษาทั้งในภาคบังคับ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาได้ ตามที่ตนเองหรือครอบครัวต้องการ ขณะเดียวกันบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งกลับต้องการทำงาน ในตำแหน่งหน้าที่ ที่องค์กรต่าง ๆ มีเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในแต่ละขั้นเท่านั้น เช่น ช้นม.6 ปวช. ปวช. หรือปริญญาตรี เป็นต้น ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถไปสมัครงานได้ หรือมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่ต้องการขยับวุฒิการศึกษาของตนเอง ขณะที่ศักยภาพไม่เพียงพอหรือไม่มีความสามารถนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งเหล่านี้คือช่องทางที่ทำให้เกิดขบวนการ "ขายวุฒิการศึกษา" ขึ้น และขยายตัวลุกลามออกไปมากมายเมื่อค้นหาคำว่า “วุฒิการศึกษาปลอม, ขายวุฒิการศึกษา, รับทำวุฒิการศึกษา” ในเว็บไซต์ Google จะพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่า 300,000 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฟสบุ๊ค เปิดรับทำวุฒิการศึกษาปลอมจำนวนมาก โดยใช้ชื่อ เฟสบุ๊ค ที่ระบุชัดเจนและตรงไปตรงมา อีกทั้งยังมีการโฆษณาแบนเนอร์ด้านข้างของเฟสบุ๊ค เพื่อง่ายต่อการค้นหา โดยใช้ชื่อว่า มงคล วุฒิการศึกษา (รับทำวุฒิ), รับทำวุฒิการศึกษา ของสถาบัน, รับทำวุฒิการศึกษา ราคากันเอง, รับทำวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา-ป.โท, รับทำวุฒิการศึกษา ใช้สมัครงาน เรียนต่อราคาถูก, รับทำวุฒิการศึกษา สนใจอินบ็อก, รับทําวุฒิการศึกษา สดวก รวดเร็ว, นัดกับนัด รับทําวุฒิการศึกษา ราคากันเอง คัฟ, ต่อครับ ทำวุฒิการศึกษา, รับทำวุฒิการศึกษา วุฒิปลอม สมัครงานเรียนต่อ, จอมปลอม ปลอมวุฒิการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยที่ปลอมได้ เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ผู้ขายบางรายยังสร้างสโลแกนเป็นของตนเอง เพื่อง่ายต่อการจดจำ เช่น “กล้าให้ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ว่าเป็นของจริง ออกจากสถาบันจริง” และยังให้ข้อมูลโฆษณาอีกว่า “มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี” และ “เชื่อถือได้พร้อมรับประกัน 100 เปอร์เซนต์ ไม่มีปัญหา ออกโดยสถาบันการศึกษาจริง หรือในบางรายอ้างว่า ดำเนินการมากกว่า 7 ปี โดยไม่มีปัญหาสักครั้ง สามารถตรวจสอบได้จากกระทรวงและมีชื่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจริง รับประกันผลงานตรวจสอบได้จริงโดยไม่มีข้อกังขา รับแก้ไขปัญหาเรียนไม่จบทุกกรณี ผ่านกระทรวง โดยสามารถใช้ไปสมัครงาน/ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ผู้ขายจะให้เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ไว้ให้ผู้สนใจ เพื่อใช้ในการติดต่อ

 

 

 

 

จากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์รับจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอมจำนวนมาก พบว่า ส่วนใหญ่อ้างว่าสามารถปลอมวุฒิการศึกษาได้ทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสยาม ฯลฯ

 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกคณะและสาขา ปริญญาโท-เอกได้ทุกสาขาวิชา เช่น คณะแพทยศาสตร์ (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ) คณะพยาบาลศาสตร์ (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ) ฯลฯ หรือเรียกได้ว่า สามารถทำวุฒิการศึกษาปลอมได้แทบทุกคณะและสาขาวิชา

 

ในขณะที่ราคาการทำวุฒิการศึกษาปลอม จะแตกต่างกันไปตามระดับชั้นของวุฒิการศึกษาที่ต้องการ ดังรายละเอียดตารางด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการ ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการทำวุฒิการศึกษาปลอม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาโรงเรียนเดิมที่จบมา รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และระบุปีที่จบการศึกษาและปีที่เข้ารับการศึกษาด้วย โดยให้สแกนเอกสารทั้งหมดส่งเข้าอีเมลล์ของผู้ขาย

 

ผู้ขายอ้างว่า เอกสารที่จะได้รับหลังจากการจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอม คือ ใบปริญญาบัตร ใบคะแนนเกรด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า C) ใบรางวัลการศึกษาดีเด่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบ Certificate ด้านนั้น ๆ หนังสือรับรองฝึกงาน บัตรประจำตัวนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษา ยังได้ Username และ Password ใช้ในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

ส่วนวิธีการชำระเงิน จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ โดยผู้ขายบางรายจะส่งวุฒิการศึกษาปลอมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนว่า พึงพอใจหรือไม่ โดยไม่ต้องโอนเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อลูกค้าพึงพอใจแล้วจึงโอนเงินให้ผู้ขายหรือนัดหมาย เพื่อชำระเงินสด ในผู้ขายบางรายเมื่อสั่งทำวุฒิการศึกษาปลอมแล้วต้องชำระเงินก่อน 50 เปอร์เซนต์ วันรับเอกสารจึงชำระเงินที่เหลือ อีกทั้งเปิดให้สามารถชำระเงินผ่อนโดยมัดจำ 50 เปอร์เซนต์ และผ่อนได้ 5-12 เดือน จะได้รับเอกสารที่เหลือหลังจากผ่อนจนครบหรือให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 18 เดือน หรือมีส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซนต์ ให้กับลูกค้า กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเข้ารับปริญญาบัตร และลดราคาให้ 7 เปอร์เซนต์ กรณีไม่เข้ารับปริญญาบัตร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ขอทำวุฒิการศึกษาปลอมนับพันราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งนอกจากการปลอมวุฒิการศึกษาแล้ว ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ยังเปิดรับจ้างปลอมแปลงเอกสารของทางราชการอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทั้งทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ สลิปเงินเดือน หน้าสมุดธนาคาร หลักฐานทางการเงิน ใบ รด. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถหาได้ง่ายในอินเตอร์เน็ต มีให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งคนยังให้ความสนใจสูง

 

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าว นับเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเด็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ในหมวด 3 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

 

มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้


http://www.kodmhai.com/Pickodmhai/Spac1.gif(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
http://www.kodmhai.com/Pickodmhai/Spac1.gif(2) พินัยกรรม
http://www.kodmhai.com/Pickodmhai/Spac1.gif(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
http://www.kodmhai.com/Pickodmhai/Spac1.gif(4) ตั๋วเงิน หรือ
http://www.kodmhai.com/Pickodmhai/Spac1.gif(5) บัตรเงินฝาก


ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท

 

มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม มาตรา 264-265-266-267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

 

ถึงแม้ว่า การปลอมวุฒิการศึกษาเป็นความผิดทางอาญา แต่การปลอมวุฒิการศึกษายังมีให้เห็นอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งปลอมวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้ารับราชการให้เห็นกัน ในกรณีของนายประพัฒน์ น้อยรอด ผู้สมัครหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ด้วยคะแนนมากที่สุด แต่ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติไม่ประกาศผลการเลือกตั้งให้นายประพัฒน์  น้อยรอด เนื่องจากพบว่า นายประพัฒน์ นำวุฒิการศึกษาที่จบปริญญาตรีปลอมมาสมัครลงรับเลือกตั้ง ทำให้ขาดคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ประชุมจึงได้มีมติให้เพิกถอนการสมัคร หรือกรณีการซื้อใบปริญญาคณะนิติศาสตร์เพื่อสอบเข้าเนติบัณฑิต

 

นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มีการตรวจพบผู้สมัครปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าทำงานยังต่างประเทศ แต่สุดท้ายแล้วเอกสารการปลอมแปลงก็ไม่สามารถใช้ได้จริง และยังจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การปลอมวุฒิการศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้ต้องกลับมาตระหนักว่า ใบปริญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถการันตีความรู้ของคนในสังคมได้ ซึ่งการปลอมวุฒิการศึกษานอกจากจะเป็นการดูถูกตนเองแล้ว ยังเป็นการดูถูกคนรอบข้าง การที่ผู้ทำวุฒิการศึกษาปลอมให้ความเชื่อมั่นว่า ไม่มีปัญหาจากการทำเอกสารดังกล่าว อีกทั้งยังมีชื่อในสถาบันอย่างแน่นอน เมื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อหรือเข้าเข้าทำงาน

 

นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในแต่ละเว็บไซต์มีผู้แจ้งความจำนงเพื่อซื้อวุฒิการศึกษาปลอมจำนวนมาก และต่างก็ยืนยันว่าสามารถทำได้จริง และแนบเนียนจนไม่สามารถตรวจสอบได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งยังมีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่อาศัยช่องว่างของการจัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการศึกษา และจบการศึกษามากระทำทุจริตเหล่านี้ ประกอบกับการตรวจสอบที่ไม่รัดกุมเพียงพอในการรับเข้าทำงานขององค์การต่างๆ หรือศึกษาต่อของสถาบันต่าง ๆ ทำให้การใช้วุฒิการศึกษาปลอมยังหลุดรอดไปได้ จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถทำงานได้จริง หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กรต่าง ๆ ทำให้มีการตรวจสอบพบเกิดขึ้น

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ