คนไทยไม่ค่อยรู้จัก14ตุลา แต่สนใจอยากรู้ข้อเท็จจริง

13 ต.ค. 2556 | อ่านแล้ว 939 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,408 คน ถึงการรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 “วันมหาวิปโยค” ระบุว่า 1.การรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา “วันมหาวิปโยค” ของประชาชน อันดับ 1 ส่วนใหญ่จะรู้เรื่อง ร้อยละ 2.72 เพราะ เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตย และคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ลืม เป็นเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเป็นบทเรียนและพูดถึงต่อ ๆ กันมา สนใจศึกษาและติดตามข้อมูลมาตลอด ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยรู้เรื่อง ร้อยละ 17.28 เพราะ ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมือง รู้สึกสับกับเหตุการณ์ที่ได้ยินมา ข้อมูลไม่ชัดเจน เกิดไม่ทัน ฯลฯ

2.ประชาชนสนใจ เหตุการณ์ 14 ตุลา "วันมหาวิปโยค" มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 สนใจอยู่บ้าง ร้อยละ 51.82 เพราะถูกนำมาเปรียบเทียบและอ้างถึงอยู่เสมอ เมื่อมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง อยากรู้ข้อเท็จจริง ฯลฯ อันดับ 2 สนใจมาก ร้อยละ 22.73 เพราะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย และบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยสนใจ ร้อยละ 21.36 เพราะรู้สึกหดหู่และสะเทือนใจเมื่อเห็นคนไทยต้องมาทำร้ายกันเอง ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องเก่า ฯลฯ อันดับ 4 ไม่สนใจ ร้อยละ 4.09 เพราะ ไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้ ไม่อยากรับรู้ รับฟัง ฯลฯ

3.ความคิดเห็นของประชาชน กรณี เหตุการณ์ 14 ตุลา “วันมหาวิปโยค” อันดับ 1 เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สร้างความเศร้าสะเทือนใจ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ร้อยละ 50.64 อันดับ 2 เป็นแบบอย่างของการเคลื่อนไหวที่มีนักศึกษาและประชาชนออกมาเรียกร้องความถูกต้อง ยุติธรรม ร้อยละ 29.87 อันดับ 3 เป็นเรื่องของการใช้อำนาจเผด็จการที่สร้างความรุนแรง บาดเจ็บล้มตาย ร้อยละ 11.69 อันดับ 4 ไม่อยากเห็นบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ควรใช้การพูดคุยรับฟังความเห็นกันและกัน ร้อยละ 7.80

4.บทเรียนจากเหตุการณ์ 14 ตุลา “วันมหาวิปโยค” น่าจะนำมาใช้ในสถานการณ์การเมืองไทย ได้อย่างไร ? อันดับ 1 ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเวลา ความร่วมมือและความเข้าใจกันของทุกฝ่าย ร้อยละ 35.54 อันดับ 2 ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสีย ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น ร้อยละ28.10 อันดับ 3 ผู้มีอำนาจต้องยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม ร้อยละ 20.25 อันดับ 4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องจริงใจ มีสติ มีเหตุผล ร้อยละ 16.11

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: