ผังเมืองรับผังบางสะพาน ยกคำร้องบริษัทสหวิริยาฯ

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ศูนย์ข่าว TCIJ 11 ต.ค. 2556 | อ่านแล้ว 717 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม ชาวบ้านจากเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน นำโดย สมหวัง พิมสอ และจินตนา แก้วขาว ประมาณ 60 คนได้มารวมตัวกันที่กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย บริเวณถนนพระราม 9 เพื่อติดตามการลงมติผังเมืองรวมชุมชนชางบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของคณะกรรมการผังเมือง

จินตนา กล่าวว่า ชาวชุมชนบางสะพานได้พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดผังเมืองของชุมชนตั้งแต่ปี 2546 โดยเฉพาะการเดินหน้าโครงการโรงถลุงเหล็กของบริษัท สหวิริยา ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ คัดค้าน เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินและจะส่งผลกระทบต่อป่าพรุในพื้นที่

ภายหลังจึงได้ออกมาเป็นผังเมืองรวมชุมชนชางบางสะพาน ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชุมชนตกลงร่วมกัน 27 ข้อระบุอยู่ในผังดังกล่าว แต่ทางบริษัท สหวิริยา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องและที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยืนตามผังเมืองเดิม โดยวานนี้เป็นวันที่คณะกรรมการผังเมืองจะตัดสินว่าลงมติตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องและที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมาหรือไม่

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดทางคณะกรรมการผังเมืองจึงมีการประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ทางเครือข่ายจึงเดินทางมาเพื่อชี้แจงเหตุผลและรอฟังการพิจารณา

เวลา 13.00 น. ทางคณะกรรมการผังเมืองได้อนุญาตให้ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ 6 คนเข้าชี้แจงเหตุผล กระทั่ง เวลาประมาณ 14.00 ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ และมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงออกจากที่ประชุมมาแถลงร่วมกันว่า คณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับผังเมืองที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องและที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เสนอมาและยกคำร้องของบริษัท สหวิริยา และคำร้องอื่นๆ

โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการติดประกาศเป็นเวลา 90 วัน เพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยื่นเรื่องคัดค้าน จินตนา กล่าวว่า หลังจากนี้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ จะต้องติดตามต่อเนื่องในช่วง 90 วันนี้ เนื่องจากทางบริษัท สหวิริยา ยังมีสิทธิยื่นคำร้อง แต่ต้องเป็นประเด็นใหม่ แต่ทางเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ เชื่อว่าจะไม่มีประเด็นใหม่ หากไม่มีการคัดค้านภายใน 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนชางบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็จะถูกประกาศใช้ต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: