กอศ.ยันแก้ปัญหาได้ผล นศ.ลาออกกลางคันลดลง

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 10 เม.ย. 2556 | อ่านแล้ว 627 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงนโยบายลดปัญหานักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันว่า จากข้อมูลปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กทั้งหมดกว่า 400,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนั้น สอศ.จึงจัดสนับสนุนงบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท ให้สถานศึกษาไปแก้ไขปัญหา โดยให้วิทยาลัยที่มีเด็กออกกลางคัน 50 แห่ง ไปทำแผนแก้ไขปัญหา ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสังกัด สอศ. ได้หารือถึงผลการทำงานที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่จะออกกลางคันในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 มากที่สุด และสาขาเกษตรกรรมมีปัญหามากสุด เนื่องจากเด็กไม่ได้ต้องการเรียนแต่แรก ขณะที่สาขาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาพาณิชยกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเลกทรอนิกส์ ได้รับความนิยมจึงไม่มีปัญหาเลย

 

 

            “แม้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สามารถลดปัญหาได้กี่เปอร์เซ็นต์ แต่แนวทางนี้เชื่อว่า ปัญหาเด็กออกกลางคันในปีการศึกษา 2555 นี้จะลดลง เนื่องจากค้นพบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่นอกจากช่วยป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ได้เป็นอย่างดี ที่ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสอศ. จึงตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและนำไปใช้ในทุกวิทยาลัย” เลขาธิการกอศ.กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: