ฮือไล่กก.ผุดรฟฟ.หัวไทร กฟผ.สั่งจัดทัวร์ไปเกาหลี

วันชัย พุทธทอง ศูนย์ข่าว TCIJ 5 ก.ค. 2556 | อ่านแล้ว 855 ครั้ง

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการการโครงการศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มาจากภาคส่วนต่างโดยตำแหน่งทั้งหมด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 41 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยตำแหน่ง และมีนายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการ นายไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กฟผ.เป็นกรรมการจากฝ่าย กฟผ.เข้าร่วมด้วย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนัดประชุมนัดแรก โดยมีประชาชนจากอำเภอหัวไทรซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินทางมาร่วมจำนวนมาก แต่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่า เป็นการประชุมของคณะกรรมการไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ประชาชนยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุม เพราะเป็นโครงการที่มีผลกระทบโดยตรงในที่สุด เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถขัดขวางได้ ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ผลักดันให้มีการแต่งตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย และจัดประชุมครั้งนี้ค่อนข้างตึงเครียดกับสถานการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ยอมเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทำให้ทุกคนต้องนั่งรอนานประมาณ 1 ชั่วโมง จึงมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทราบภายหลังว่า ไปงานประกวดแพะที่ อ.ปากพนัง

 

ด้านนายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ จึงต้องดำเนินการประชุมแทน โดยมีวาระสำคัญคือ การแจ้งถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.หัวไทร จะนำคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งหลังจากนายอุทัยชี้แจงวาระการประชุมจบลง ประชาชนที่เข้ามาร่วมฟัง แสดงสีหน้าไม่พอใจ แต่ไม่แสดงอาการออกมา

 

หลังจากการประชุมเริ่มไปได้เพียง 15 นาที นายอุทัยได้อธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งนี้ ปรากฏว่าชาวบ้านจากอำเภอหัวไทร รวมทั้งแกนนำได้แสดงการคัดค้าน ด้วยการถือป้ายข้อความคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และคำถามถึงความชอบธรรมความโปร่งใส ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ เต็มห้องประชุม ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ คงสงค์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหัวไทร สอบถามถึงที่ไปที่มาของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งความชอบธรรมในการแต่งตั้ง เนื่องจากความพยายามในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 2 ครั้ง เมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมาล้มเหลว ซึ่งชัดเจนว่า ประชาชนปฏิเสธโรงไฟฟ้าถ่านหิน และรายชื่อบางคนที่ถูกตั้งเป็นกรรมการ ทราบว่าทางจังหวัดไม่เคยแจ้งให้ทราบมาก่อน ว่าจะมีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การดำเนินการเช่นนี้ มีแต่จะสร้างความแตกแยกให้ชุมชนให้ประชาชนด้วยกันเอง

 

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า เมื่อกระบวนการผิดตั้งแต่ต้น ก็ต้องหยุดเดินหน้าโครงการ เพราะประชาชนไม่ยอมรับ ราชการต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง อย่างไปยืนข้างคนผิด ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน อยู่ให้ประชาชนพึ่งได้

 

ด้านนายครองศักดิ์ แก้วสกุล ประธานเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง ได้แสดงความเห็นว่า  ความไม่ชอบธรรมของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้สืบเนื่องจากความล้มเหลวของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วถึง 2 ครั้ง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เอง ได้ทำหนังสือแจ้งให้ประชาชนในอ.หัวไทรได้รับทราบแล้วว่า ทางการไฟฟ้าไม่มีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อ.หัวไทร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “หนังสือดังกล่าว ส่งถึงประชาชนตั้งแต่ปี 2554 ดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป เท่ากับเป็นการหลอกลวงชาวบ้านอ.หัวไทร และการไฟฟ้าหลอกลวงคนทั้งประเทศเพราะที่ผ่านมาข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะไปแล้ว กฟผ.ต้องไม่โกหกหลอกลวงประชาชน การไฟฟ้าต้องเป็นองค์กรที่น่าความเชื่อถือให้ประชาชน อย่าหลอกลวงให้ผ่านไปวัน ๆ ประชาชนไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน คือไม่ต้องการ ประชาชนไม่ได้หลอกลวง แต่พูดจริง ว่าไม่ต้องการให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอ.หัวไทร ไม่ให้สร้างคือจบ ไม่ต้องพูดเหตุผลอื่นใด เพราะจบในเหตุผลว่า ไม่ให้สร้าง แล้วหัวไทรคือพื้นที่ผลิดอาหารที่สำคัญระดับประเทศ อย่ามาทำลายโดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน” นายครองศักดิ์กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นความตึงเครียดในวงประชุมกลับมามีมากขึ้น อีกครั้ง เมื่อนายสุกิจ เนียมรินทร์ กำนันตำบลหน้าสตน ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ลุกขึ้นกล่าวแสดงความไม่พอใจกลุ่มประชาชน ที่มาคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก่อนที่จะเดินปรี่เข้าไปจะทำร้ายนายประเสริฐ คงสงค์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมพยายามเข้าห้ามปราม ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลาย และการประชุมไม่สามารถประชุมต่อไปได้ ต้องปิดประชุมลงในที่สุด

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: