กทม.ชงเคาะงบ6.5หมื่นล. ค่ากำจัดขยะมากสุด7พันล.

2 ก.ย. 2556 | อ่านแล้ว 1089 ครั้ง

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ในวันที่ 3 กันยายน สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) จะประชุมญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย) สำหรับหน่วยงานในกทม. ที่ได้รับการจัดสรรงบสูงที่สุด ได้แก่ 1.สำนักสิ่งแวดล้อม 7,116,535,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างฝังกลบขยะ และค่าเช่ารถเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งมีการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะอีกหลายแห่ง ตลอดจนจ้างศึกษาโครงการใหม่ในการกำจัดขยะของกทม. 2.สำนักการจราจรและขนส่ง 5,627,174,100 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทั้งโครงการสร้างสกายวอล์ก ทดแทนการทุบสถานีตากสิน ตลอดจนค่าเดินรถบีอาร์ที และโครงการเดินเรือที่จะมีทั้งที่คลองแสนแสบและภาษีเจริญ รวมทั้ง งบประมาณติดตั้งกล้องซีซีทีวี และโครงการโมโนเรล

3.สำนักการระบายน้ำ 4,958,472,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเขื่อน คันกั้นน้ำ และสถานีสูบน้ำ 4.สำนักการโยธา เสนอ 3,308,936,000 บาทเป็นการซ่อมปรับปรุงถนนและสะพาน ไม่มีโครงการตัดถนนใหม่ 5.สำนักการศึกษา 2,361,515,300 บาท 6.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 1,615,081,400 บาท 7.สำนักพัฒนาสังคม 634,831,200 บาท 8.สำนักเทศกิจ 392,273,200 บาท และ9.กองประชาสัมพันธ์ 275,372,500 บาท

ขณะที่สำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุด ได้แก่ 1.เขตบางขุนเทียน 582,722,700 บาท 2.เขตจตุจักร 570,857,800 บาท 3.เขตจอมทอง 450,297,000 บาท 4.เขตสายไหม 444,764,800 บาท และ 5.เขตดินแดง 375,374,000 บาท รวมงบรายจ่ายประจำปี 2557 ของกทม. ทั้งสิ้น 65,000 ล้านบาท

 

ขอบคุณข่าวจากคมชัดลึก

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ