เครือข่าย3จว.บุกทำเนียบ จี้รัฐประกาศใช้ผังเมืองรวม

30 ต.ค. 2555 | อ่านแล้ว 1640 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ภาคีเครือข่ายประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และชลบุรี เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเร่งรัดการบังคับใช้ผังเมืองรวมจ.ปราจีนบุรี สระแก้ว และชลบุรี จากกรณีความล่าช้าของการประกาศใช้ผังเมืองรวม ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนขึ้นในพื้นที่อย่างมากมาย อาทิ การกว้านซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรม และเขตชุมชนตามแบบผังเมืองใหม่ที่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 กลุ่มประชาชนภาคตะวันออกจากจ.ระยอง สระบุรี และปราจีนบุรี ประมาณ 900 คน เดินทางมาร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดการประกาศใช้ผังเมืองรวมในจังหวัดดังกล่าวข้างต้นโดยเร็ว เนื่องจากความล่าช้าได้ก่อให้เกิดช่องว่างของกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีน.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องแทน พร้อมกล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า จะเร่งรัดให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว โดยขอเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมนึก จงมีวศิน ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายฯ กล่าวว่า จากเวลา 45 วัน ตามที่รับปากไว้ จนถึงปัจจุบันถือเป็นความล่าช้าเกินสมควร และได้ส่งผลเสียหายอย่างมากมายต่อประชาชน ดังนั้นภาคีเครือข่ายประชาชนจ.ปราจีนบุรี สระแก้ว และชลบุรี จึงเรียกร้องให้เร่งรัดและประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมของจ.ปราจีนบุรีให้เป็นตัวอย่างของความเอาจริงเอาจังที่จะปกป้องสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับบริบท และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดให้ขั้นตอนการประกาศใช้ผังเมืองรวมของจ.สระแก้วและชลบุรีเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 

จากการติดตามการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ทำให้ภาคีเครือข่ายประชาชนของทั้ง 3 จังหวัด ทราบว่าการดำเนินการของจ.ปราจีนบุรี อยู่ในขั้นตอนที่ 23 ส่วนการดำเนินการของจ.สระแก้วและชลบุรีอยู่ในขั้นตอนที่ 20 จากทั้งหมด 24 ขั้นตอน โดยเฉพาะผังเมืองรวมของปราจีนบุรีนั้นเหลือเพียงรอให้รมว.มหาดไทยลงนามในประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

 

ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายประชาชนฯ ระบุด้วยว่า หลังจากยื่นหนังสือแล้ว หากภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ยังไม่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมของจ.ปราจีนบุรี และการเร่งรัดที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของผังเมืองรวมจ.สระแก้วและจ.ชลบุรี โดยยึดถือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก ทางภาคีเครือข่ายประชาชนทั้ง 3 จังหวัด ก็จะมีมาตรการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในลำดับต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: