ดันใช้ ‘ซองบุหรี่แบบเรียบ’ หวังลดนักสูบหน้าใหม่

ชุลีพร บุตรโคตร ศูนย์ข่าว TCIJ 29 มี.ค. 2555


 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดย ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรคและผลกระทบจากการสูบบุหรี่แต่ละปี เกิดความสูญเสียจำนวนมาก การคุ้มครองสุขภาพประชาชนถือเป็นนโยบายที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติใช้ร่วมกัน โดยประเด็นสำคัญหนึ่งคือ กรอบอนุสัญญาฯ มาตรา 11 ว่าด้วยเรื่องหีบห่อและป้ายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดแรงกระตุ้น และความสนใจจากนักสูบ เรียกว่า ซองแบบเรียบ (Plain packaging) เป็นการกำหนดลักษณะของซองบุหรี่ของทุกยี่ห้อให้มีรูปแบบ และสีของซองบุหรี่เหมือนกัน โดยกำหนดสีที่ลดความสนใจ ลดการกระตุ้นความอยากลองสูบ มีภาพคำเตือนในขนาดใหญ่กว่าเดิม ที่สำคัญไม่แสดงโลโก้ของยี่ห้อบุหรี่ แต่ยังคงชื่อยี่ห้อไว้เท่านั้น

 

“งานวิจัยในต่างประเทศจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่า การออกแบบซองให้สวยงาม ด้วยสี รูปแบบของซอง จะกระตุ้นให้เกิดความอยากลองสูบ โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ ที่มักเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ ตัดสินใจเลือกสูบบุหรี่ หรือเลือกที่จะลองสูบบุหรี่จากรูปลักษณ์ภายนอกของซองบุหรี่ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เท่ห์ ได้รับการยอมรับจากเพื่อน แต่การเปลี่ยนรูปแบบซองให้เป็นสีที่เรียบๆ ไม่กระตุ้นและสะดุดตา และเพิ่มขนาดภาพคำเตือนที่เป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ เชื่อว่าอย่างน้อยจะทำให้เกิดการชะงัก และฉุกคิดได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินจะสูบหรือไม่สูบบุหรี่เช่นกัน” ดร.เอื้ออารีย์กล่าว

 

ดร.เอื้ออารีย์กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับรูปแบบซองบุหรี่ของไทยให้เป็นซองแบบเรียบ สามารถทำได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 โดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำซองบุหรี่แบบเรียบลงไปเป็นมาตรา 12 วรรค 2 ซึ่งจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือจะยกร่างกฎหมายใหม่คือ ร่างพ.ร.บ.การจัดทำซองบุหรี่แบบเรียบ พ.ศ..... ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศแรกของโลก ที่เริ่มบังคับใช้กฎหมายซองแบบเรียบ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้วิธียกร่างกฎหมายใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของซองบุหรี่โดยเฉพาะ โดยกำหนดรูปแบบซองบุหรี่ให้มีสีพื้นเป็นสีมะกอกเหมือนกันทุกยี่ห้อ ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส และแคนาดา อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมาย และประเทศอุรุกวัย มีการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนเป็น  80 % ของพื้นที่ซองบุหรี่

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ