นักศึกษาขอนแก่นรณรงค์ จัดกิจกรรมต้านเหมืองทอง

22 พ.ย. 2555 | อ่านแล้ว 730 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามพรรคสามัญชน จัดกิจกรรมคาราวานโบกรถ เพื่อรณรงค์คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด พื้นที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนอย่างร้ายแรง อีกทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่มีความโปร่งใสและผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยนักศึกษาเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 น. และในระหว่างการเดินทางกลุ่มนักศึกษามีกิจกรรมแจกเอกสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ให้กับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจด้วย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน บริษัท ทุ่งคำ จำกัด จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public scoping ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการทำ EHIA เพื่อประกอบการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่

 

กลุ่มนักศึกษาระบุว่า ในเวที พับลิค สโคปปิ้ง กลุ่มนักศึกษาจะมีกิจกรรม เพื่อรณรงค์คัดค้านการทำเหมืองแร่และให้ทางบริษัทเจ้าของโครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยนำต้นสักทอง และขนมทองหยิบ ทองหยอด ไปมอบให้ตัวแทนของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งต้นสักทอง แสดงถึงทองที่กลุ่มนักศึกษามอบให้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วน ทองหยิบ ทองหยอด เพื่อแสดงถึงทองที่นักศึกษามอบให้เป็นทองที่ไม่ทำลายสุขภาพ

 

นอกจากนั้นกลุ่มนักศึกษายังได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ระบุว่า บ่อกักเก็บแร่ไซยาไนด์ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด รั่วซึมอย่างหนัก ทำให้สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย ไหลลงสู่พื้นที่ทำกินของชาวบ้านและแหล่งน้ำในชุมชน ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ทางกลุ่มนักศึกษาได้สัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อยืนยันว่าการจัดการเกี่ยวกับบ่อไซยาไนด์ของทางบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เป็นการกระทำที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และจะนำความจริงมาเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ