ชี้ 4 ศพปัตตานี เข้าเกณฑ์ได้เงินเยียวยา 7 ล้าน

โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (DSJ) 22 มี.ค. 2555


 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทหารพรานยิงชาวบ้านบ้านกาหยี ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เสียชีวิต 4 ศพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าร่วมประชุม 11 นาย มีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

นายกิตติ สุระคำแหง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เปิดเผยว่า การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 5 คน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2555 ที่บ้านกาหยี ต.ปุโละปุโย ในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิต 4 คน ประกอบด้วย ครอบครัวนายรอปา บือราเฮง นายหามะ สะหนิ นายอิสมัน ดือราแม นายสาหะ สาแม จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้น  500,000 บาท ขณะนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินไปแล้วครอบครัวละ 100,000 บาท ส่วนอีก 400,000 บาท พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบให้เมื่อวันที่ 21 มี.ค.

นายกิตติเปิดเผยว่า สำหรับผู้เสียชีวิตในกรณีนี้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำเสนอให้เยียวยาในอัตราสูงสุดวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาทได้ ส่วนผู้ที่ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน จะได้รับการดูแลจากคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐสืบเนื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานี โดยเบี้องต้นจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียประโยชน์ หรือค่าที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประมาณวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นจะได้รับตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้คณะกรรมการเยียวยาฯ จะดูแลเรื่องสร้างอาชีพและให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์นี้ด้วย

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: