ชงครม.ขอ2พันล้านเยียวยา'เหยื่อไฟใต้' แยกเป็น4กลุ่มตั้งแต่ปี47-55รายละ7ล้าน กระตุ้นศก.-ลดดอกเบี้ยกู้หนุน'ท่องเที่ยว'

มูฮำหมัด ดือราแม โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ (DSJ) 20 เม.ย. 2555 | อ่านแล้ว 1075 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำบันทึกข้อความ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมกพต.ครั้งนี้ มีมติทั้งหมด 12 เรื่อง โดยมี 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1.เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออนุมัติเงินงบประมาณ 2,080 ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรี 2.เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้าน ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ถูกยิงเสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย และ 3.เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ 3 จุด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2555

 

ชงครม.อนุมัติ 2,080 ล้านเยียวยาไฟใต้

 

นายสมเกียรติ อ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จะนำผลการประชุมกพต.เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 24 เม.ย.ที่จะถึงนี้ สำหรับเรื่องแรก มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออนุมัติเงินงบประมาณเยียวยา 2,080 ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรี

หลักเกณฑ์ดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2547 ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป 2.เจ้าหน้าที่รัฐ 3.ผู้ที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกลุ่มเฉพาะที่คณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือเยียวยา หรือคนที่ถูกบังคับให้สูญหาย และ 4.ผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดี ซึ่งต่อมาปรากฏหลักฐานว่า ผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีการถอนฟ้อง หรือมีคำพิพากษายกฟ้อง ในจำนวนวงเงินงบประมาณ 2,080 ล้านบาท จะแบ่งงบประมาณให้กับกลุ่มที่ 1 จำนวน 500 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 จำนวน 200 ล้านบาท กลุ่มที่  3 จำนวน 1,000 ล้านบาท และกลุ่มที่ 4 จำนวน 300 ล้านบาท

 

เยียวยาเหยื่อทหารพราน 4 ศพรายละ 7 ล้าน

 

เรื่องที่ 2 การช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านต.ปุโละปุโย ถูกยิงเสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้ช่วยเหลือเยียวยา รายละ 3 ล้านบาท และให้เป็นเงินออมระยะยาว รายละ 4 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นรายปี ปีละ 1 ล้านบาท

เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ 3 จุด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 คือบริเวณถ.รวมมิตร อ.เมือง จ.ยะลา บริเวณหน้าสภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และบริเวณศูนย์การค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายสมเกียรติกล่าวว่า ที่ประชุมกพต.เห็นชอบให้ ศอ.บต.ขอขยายวงเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมบัญชีกลางจาก 230 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท ให้ศอ.บต.ร่วมกับจังหวัด ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และขอรับการจัดสรรงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เสริมกำลังทหารตำรวจสงขลา-เพิ่มวงจรปิดในยะลา

 

ส่วนด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย เห็นชอบตามข้อเสนอของจังหวัดสงขลา ที่ขอให้มีตำรวจ ทหาร เข้ามาสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ขอเพิ่มอัตรากำลังของฝ่ายปกครอง รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในงานความมั่นคง เช่น กล้องวงจรปิด โดยมอบให้จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จังหวัดยะลาเสนอ ขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยงและในเขตเทศบาลนครยะลา 138 จุด 150 ตัว งบประมาณ 99 ล้านบาท

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ประชุมมอบให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จังหวัดสงขลา และศอ.บต. พิจารณาสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นเวลา 5 ปี ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาลดภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ลงร้อยละ 30 เป็นเวลา 2 ปี เป็นต้น

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: