มอ.ปัตตานีออกโรงป้องโรฮิงญา จี้รัฐบาลพม่าหยุดฆ่า-ทารุณ

โรงเรียนนักข่าวชายแดนภาคใต้ (DSJ) 20 ส.ค. 2555


เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ปกป้องโรฮิงญา จัดโครงการปกป้องชาวโรฮิงญา (Save Rohingyo) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน ที่ลานด้านหน้ามัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยนายนูรุดดีน มูลทรัพย์ แกนนำนักศึกษาเครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีปกป้องชาวโรฮิงญา เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านและประณามผู้อธรรมต่อพี่น้องชาวโรฮิงญา

 

นายนูรุดดีนประกาศว่า เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีปกป้องชาวโรฮิงญา ภายใต้องค์กรบริหารองค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้เฝ้าติดตามโศกนาฏนากรรมด้วยความเจ็บปวดที่ชาวโรฮิงญา รัฐยะไข่ ประเทศพม่า ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของเรากำลังถูกกดขี่ ข่มเข่ง ถูกย่ำยี ถูกอธรรมอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ถูกทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างที่สุด

 

เครือข่ายฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ดังนี้ 1.ขอประณามการกระทำที่โหดร้ายทารุณ ป่าเถื่อน ด้วยการเข่นฆ่า ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวโรฮิงญาที่บริสุทธิ์โดยไม่มีความผิดใดๆ ถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

 

2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าหยุดเข่นฆ่าและอยู่เบื้องหลังการอธรรม หยุดสนับสนุนให้ชาวยะไข่ทำร้าย ทรัพย์สิน อิสรภาพและศักดิ์ศรีพี่น้องชาวโรฮิงญาโดยฉับพลัน เปิดโอกาสให้ชาวโรฮิงญาได้ใช้ชีวิตอย่างอย่างอิสรภาพตามหลักสิทธิหลักสิทธิมนุษยชนอันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาวโลกเรียกร้องและพึ่งปรารถนา

 

3.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าต้องรับผิดชอบต่อการหลั่งเลือด การคร่าชีวิต และการทำลายทรัพย์สิน บ้านเรือนของชาวโรฮิงญาถือเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมที่จะมอบเสรีภาพ ศักดิ์ศรี และเกียรติยศให้แก่ชาวโรฮิงญา

 

4.เครือข่ายฯ ของเชิญชวนบรรดาผู้นำโลก บรรดาอุลามาอุ องค์กรทางศาสนา องค์กรนักศึกษา และพี่น้องมุสลิมทุกท่านช่วยกันสนับสนุนสัจธรรม ยับยั้งการอธรรมถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักและหวงแหนมากที่สุดก็ตาม ขอให้ทุกคนช่วยกันดุอาอุ และให้การช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาในรูปแบบต่างๆเท่าที่พวกเรามีความสามารถ

 

นายนูรุดดีนเปิดเผยว่า โครงการนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.อ่านประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านประณามผู้อธิธรรมต่อพี่น้องชาวโรฮิงญา 2.เปิดกล่องรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวโรงฮิงญา 3.แสดงรูปภาพชาวโรฮิงญาที่ถูกทารุณ 4.เดินขบวนแจกใบปลิวให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีเกี่ยวข้องชาวกับโรงฮิงญา

 

 

โครงการนี้เกิดจากเครือข่ายนักศึกษาฯ ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่นำเสนอประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรงฮิงญาซึ่งเป็นชาวมุสลิมในประเทศพม่า โดยศาสนาอิสลามถือว่า “มุสลิมเปรียบเสมือนร่างเดียวกัน ส่วนหนึ่งหนึ่งใดเจ็บ ส่วนอื่นก็จะเจ็บไปด้วย” จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์รวมต่อต้านและประณามผู้อธรรมต่อพี่น้องชาวโรฮิงญา

 

นายนูรุดดีน เปิดเผยด้วยว่า สำหรับเงินบริจาคนั้น เครือข่ายนักศึกษาฯ เปิดรับบริจาค 2 ช่องทาง ได้แก่ เปิดกล่องรับบริจาคและเปิดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี นายมูฮำหมัด เจ๊ะแต นางสาวววิลดาญ เด่นดารา นายซอฟวาน สามะ เลขที่บัญชี 704-252053-9 โดยเงินที่ได้จะส่งให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์นำไปมอบให้ชาวโรฮิงญาในประเทศพม่า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: