ดันตั้ง‘นครปัตตานี’รื้อใหม่ทั้งระบบ-ไม่แตะศอ.บต.

อารีด้า สาเม๊าะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) 19 มี.ค. 2555


 

นายประสพ บุษราคัม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (กปพ.) เปิดเผยว่า กำลังศึกษาเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง “นครปัตตานี” คาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน จึงจะนำเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาต่อไป ซึ่งการดำเนินการในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ไม่ใช่ในนามของพรรคเพื่อไทย โดยหวังที่จะให้ส่วนกลางกระจายการพัฒนาและงบประมาณไปสู่มือของชาวบ้าน โดยจะไม่แตะต้องในส่วนของหน่วยงานความมั่นคง หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ด้านน.พ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อดึงข้อเสนอในประเด็นกระจายอำนาจเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นรวม 200 เวที ในปี 2555 ในช่วงวันที่ 16 – 17 มี.ค.2555 ที่จ.สงขลาว่า คณะทำงานจะพิมพ์เอกสารประกอบให้ผู้เข้าร่วมพิจารณารูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 6 รูปแบบ ทั้งภาษาไทยและมลายู นอกจากนี้ ยังจะทำเอกสารฉบับการ์ตูนและวีดีโอเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจะนำไปเผยแพร่ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

น.พ.พลเดชกล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ในเดือนก.ค.และจะให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2555 จากนั้นในปี 2556 จะขับเคลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการกระจายอำนาจเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคอื่นๆ ของประเทศต่อไป

สำหรับรูปแบบการกระจายอำนาจทั้ง 6 รูปแบบ ที่จะนำเสนอในเวทีรับฟังความเห็น ได้แก่ 1.รูปแบบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 2.รูปแบบทบวงบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.สามนครสองชั้น โดยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ยกฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คงเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไว้

 

4.สามนครหนึ่งชั้น โดยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค เลิกเทศบาลและ อบต. 5.มหานครสองชั้น โดยรวมปัตตานี ยะลา นราธิวาสเข้าด้วยกัน มีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค แต่คง อบจ. เทศบาล อบต.ไว้ และ 6.มหานครหนึ่งชั้น โดยรวมปัตตานี ยะลา นราธิวาสเข้าด้วยกัน มีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค อบจ. เทศบาล และอบต.

น.พ.พลเดชกล่าวด้วยว่า ภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมผลักดันข้อเสนอเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย 20 องค์กรในพื้นที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554

 

“ส่วนสำคัญในการเดินเรื่องนี้คือสังคมใหญ่ต้องเข้าใจแนวคิดของกระบวนการนี้ ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเปิดพื้นที่สื่อสารต่อสังคมใหญ่ให้เข้าใจพร้อมๆ กัน ส่วนกรณีที่พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และนักการเมืองบางส่วน ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พวกนักการเมืองในระดับชาติ มีความเข้าใจก้าวหน้า ล้าหลังต่างกัน แต่เรื่องนี้ถอยไม่ได้ มีแต่จะต้องเพิ่มมากขึ้น และจากการเข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนเรื่องกระจายอำนาจในพื้นที่ ผมมองว่าสภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนมาไกลมากแล้วครับ เชื่อว่า แม้รัฐบาลจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ มันก็ขับเคลื่อนเองอยู่แล้ว และผมเชื่อว่าในพื้นที่เริ่มมีอำนาจต่อรองสูง” น.พ.พลเดชกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: