สมาคมต้านโลกร้อนค้าน รัฐจ่อแจกป่าและฟอกที่ดิน

เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าว TCIJ 8 พ.ย. 2555 | อ่านแล้ว 634 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์คัดค้านการแจกป่าและฟอกที่ดิน เพื่อเอื้อประโยชน์นายทุนโดยใช้ราษฎรที่ยากจนบังหน้าของกรมป่าไม้ ระบุว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ มีนโยบายแจกใบรับรองสิทธิ์ทำกิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ 2.5 ล้านไร่ ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกิน โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนจน ให้มีที่ทำกินไม่ให้ไปบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นนั้น

 

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนขอคัดค้านนโยบายและพฤติการณ์ดังกล่าว ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ โดยสิ้นเชิง เนื่องจากเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นเพียงเล่ห์ฉลทางการเมืองของนักการเมือง ที่รวมหัวกับข้าราชการในการ “ฟอกที่ดิน” ที่ผิดกฎหมาย ให้กลายเป็นที่ดินที่ถูกกฎหมาย ยกเว้นความผิดให้กับผู้บุกรุกป่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน นักการเมือง และหรือหัวคะแนนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง โดยเอาความยากจนของชาวบ้านมาเป็นตัวประกันเท่านั้น

 

นโยบายและพฤติการณ์ดังกล่าว สมาคมฯขอประณามและขอต่อต้าน 100 เปอร์เซนต์ เพราะไม่ใช่ทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำกินของเกษตรกรหรือราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินอย่างยั่งยืน ทั้งที่ในอดีตเคยมีนโยบาย “โฉนดชุมชน” ที่ชุมชนยอมรับโดยให้สิทธิในเอกสารสิทธิที่ทำกินของชาวบ้าน ในลักษณะของชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน มิได้แยกเป็นปัจเจกชน ซึ่งไม่สามารถนำไปจำหน่ายจ่ายโอนให้กับนายทุนหรือผู้ใดได้ ยกเว้นการตกทอดแก่ทายาทหรือมรดกเท่านั้น แต่การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ นำที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อ้างว่าเสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุกแล้ว มาแจกให้กับนายทุนเป็นรายบุคคล โดยใช้ราษฎรที่ยากจนเป็นข้ออ้าง เพื่อที่จะนำไปทำรีสอร์ทหรือธุรกิจการค้าได้ ย่อมผิดต่อหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น และจะนำไปสู่การทำลายป่าปกติให้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อรอนโยบายประชานิยมดังกล่าว และไม่มีหลักประกันอันใด ที่จะยืนยันได้ว่าที่ดินดังกล่าว เมื่อมอบให้กับชาวบ้านแล้ว จะไม่ถูกโอนซื้อขายสิทธิไปให้นายทุน หรือนักการเมือง ฯลฯ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 ประกอบมาตรา 85 มาตรา 87  โดยชัดแจ้ง

 

นอกจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ยังได้กระทำความผิดเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อีกด้วย เพราะปล่อยให้มีการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม โดยการออกมายอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสาธารณะ เพราะความไร้ประสิทธิภาพของตน

 

ที่สำคัญจากข้อมูลการแจกที่ดินดังกล่าว ยังเอนเอียงไปแจกแต่เฉพาะในพื้นที่หาเสียงของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ย่อมชี้ชัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 30 โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้หากกระทรวงทรัพย์ฯและกรมป่าไม้ ไม่ทบทวนนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าว สมาคมฯจะร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือนักอนุรักษ์ทั่วประเทศในการฟ้องร้อง เพิกถอนคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: