ชาวบ้านค้าน กฟผ.วางเสาแนวสายส่งไฟฟ้า น้ำพอง 2 - อุดร 3

8 ก.พ. 2555


 

18 พ.ค.54 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (คชส.) ได้รวมกันขัดขวางการดำเนินการของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันจังหวัด (อส.) ลงพื้นที่แนวสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น้ำพอง 2 – อุดรธานี 3 เพื่อที่จะสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้า บริเวณทุ่งนา บ้านเหล่ากล้วย อ.เสอเพลอ จ.กุมภวาปี

 

ชาวบ้านที่ออกมารวมกลุ่มกันขัดขวางการดำเนินการของ กฟผ.ให้เหตุผลว่า เพราะการดำเนินการของ กฟผ. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นขาดความชอบธรรม โดยกลุ่มชาวบ้านได้เสนอให้มีคนกลางมาจัดเวทีเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วม กัน แต่ กฟผ. ไม่ยอมรับข้อเสนอจากกลุ่มชาวบ้าน แล้วเร่งดำเนินการให้มีการก่อสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ 17 มิ.ย.54 จึงนำมาซึ่งการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กฟผ.กับกลุ่มชาวบ้าน

 

ที่ผ่านมา กลุ่มชาวบ้านได้มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้เป็นคนกลางในการจัดการเจรจา/ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทที่เกิดระหว่าง กฟผ. กับ กลุ่มชาวบ้าน เพื่อหาทางออกต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค.54คณะกรรมการสิทธิฯ ได้มีการทำหนังสือไปยัง กฟผ.และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ชะลอการดำเนินการออกไปก่อน นอกจากนั้น กลุ่มชาวบ้านยังได้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ กฟผ.เพิกถอนแนวสายส่งดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำตัดสินจากศาลปกครอง

 

ทั้งนี้ ตามกำหนดการณ์ของ กฟผ.ในวันที่ 18 พ.ค.54 เป็นต้นไป จะเริ่มทำการสร้างฐานรากเพื่อจะตั้งเสาไฟ ในเขตพื้นที่ บ้านเหล่ากล้วย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี และบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน โดย กฟผ.ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และมีหนังสือถึงผู้นำชุมชน พร้อมขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: