สพฐ.เลื่อนสอบNTไปปี56 ‘ชินภัทร’ชี้ปัญหา-งบมาก

7 พ.ย. 2555 | อ่านแล้ว 913 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ตัดสินใจเลื่อนแผนการจัดสอบ National Test หรือ NT ทุกระดับชั้น ตามนโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรมว.ศึกษาธิการ ออกไปก่อน จากแผนเดิมที่ตั้งใจจะเริ่มสอบปลายปีการศึกษา 2555 เลื่อนไปเริ่มจัดสอบในปีการศึกษา 2556 แทน ทั้งนี้ เพราะมีคำทักท้วงเข้ามามาก เกรงการสอบ NT ทุกระดับชั้น จะเป็นการเพิ่มภาระที่มากเกินไปให้นักเรียน อย่างไรก็ตามสพฐ.จะจัดสอบ NT ในระดับชั้น ป.3 ต่อไป เพื่อเป็นการนำร่องก่อน

 

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ตามแผนเดิมนั้น  สพฐ.จะจัดสอบ NT ในระดับชั้นที่ไม่มีการสอบ O-NET เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  โดยระดับชั้น ป.1-3 จะประเมิน 3 ด้าน คือ 1 การอ่านออกเขียนได้ 2 การคิดเลข และ 3 ความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผล ส่วนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-5 จะจัดสอบ 5 กลุ่มสาระ คือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ขณะที่ระดับม.1-2 และ ม.3-4 จะมีการประเมินทั้ง 8 กลุ่มสาระ

 

อย่างไรก็ตาม การจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นนั้น เป็นงานในสเกลที่ใหญ่มาก ใช้งบประมาณรองรับถึงประมาณ 280 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจึงควรมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อย่างแม่นยำ นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้  อีกทั้งสพฐ.ก็ตระหนักด้วยว่า หากจะดำเนินการในนโยบายที่เป็นเรื่องใหญ่ มีผลกระทบต่อเด็กจำนวนมาก ควรจะมีการประกาศให้สาธารณชนทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ไม่ควรมาเริ่มดำเนินการช่วงกลางหรือปลายภาคเรียน  ดังนั้นสพฐ.จึงตัดสินใจ เลื่อนแผนจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นออกไป ไปเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2556 แทน ไม่ฝืนเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2555 ซึ่งเหลือเวลาเตรียมตัวอย่างจำกัด

 

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับชั้น ป.3 นั้น สพฐ.จัดสอบ NT อยู่แล้ว แต่เป็นการสอบ 8 กลุ่มสาระวิชา เพราะฉะนั้น สพฐ.จึงตัดสินใจนำร่องสอบ NT ชั้น ป.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 แต่ปรับแนวทางการสอบให้เหลือ 3 ด้านตามแผนที่วางไว้ คือประเมินด้าน 1 การอ่านออกเขียนได้ 2 การคิดเลข และ 3 ความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผล ซึ่งการนำร่องนี้จะช่วยให้สพฐ.ได้ประสบการณ์ในการจัดสอบ NT ก่อนลงมือจัดสอบจริงในปีการศึกษาหน้า

 

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้นั้น สพฐ.จะจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา ในข้อเสนอดังกล่าวจะนำเสนอแผนงานในภาพรวม ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงเรื่องการปรับหลักสูตรและการประเมินผลผู้เรียนด้วย และหาก รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายที่เกี่ยวกับการสอบ NT มา สพฐ.ก็ต้องปรับแผนดำเนินการตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ แต่ถ้าไม่มีกรทักท้วงใด ๆ สพฐ.จะเริ่มสอบ NT ทุกชั้นปีแบบเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2556

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ