'พงศ์เทพ'ปฏิรูปหลักสูตร สั่งศธ.'โปร่งใส-ยุติธรรม'

เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าว TCIJ 6 พ.ย. 2555 | อ่านแล้ว 543 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เข้ามาทำงานเป็นวันแรก โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าไหว้พระที่ห้องทำงาน จากนั้นนายพงศ์เทพ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงฯ

 

นายพงศ์เทพกล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ แต่ต้องยอมรับว่าคนทั้งหลายยังไม่พอใจกับสภาพการศึกษาไทย เพราะเด็กไทยเรียนเยอะ ครูสอนเยอะ แต่รู้น้อยจบออกไปก็สู้คนอื่นไม่ได้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษาและผู้ศึกษา โดยต้องปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้เด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตคนต้องตรงกับอุปสงค์ทั้งในประเทศและสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย

 

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรื่องการวิจัยที่บอกว่าได้งบประมาณลดลงนั้น เป็นเพราะวิจัยมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากอยากได้งบประมาณ เพิ่มขึ้นก็ให้วิจัยมาแล้วได้ใช้ประโยชน์จริง โดยขอให้ไปดูงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งให้นำมาปัดฝุ่นใหม่ แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือไม่ก็วิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพราะหากทำแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง ก็จะทำให้คนเห็นความสำคัญของงานวิจัย ส่วนเรื่องของงบประมาณขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้น อย่าปล่อยค้างท่อจนปลายปีงบประมาณ และการจัดซื้อต่าง ๆ ก็ให้ทำโดยวิธีปกติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ใช่ใช้วิธีพิเศษ พร้อมทั้งให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา

 

ด้านนายเสริมศักดิ์กล่าวว่า การศึกษาจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครูต้องมีขวัญกำลังใจที่ดีด้วย ขณะนี้ตนได้หารือกับ รมว.ศึกษาธิการ แล้วว่าจะเร่งผลักดันและสนับสนุนเรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนเงินเดือนอย่างเลื่อนไหล นอกจากนี้จะช่วยผลักดันโครงการครูคืนถิ่น และเรื่องการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู เพราะที่ผ่านมาในการประชุมพรรคเพื่อไทยจะมีครูจำนวนมากมาขอความช่วยเหลือเรื่องนี้

 

นอกจากนี้ นายพงศ์เทพยังให้สัมภาษณ์เรื่องทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ยังค้างคาอยู่ว่า ตนบอกไปแล้วว่า ต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายความว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ดำเนินการต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่กลั่นแกล้งใครโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ก็จะเอาจริงเอา จัง ดังนั้นเรื่องการสอบทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สอศ.ที่ยังค้างคาอยู่ก็จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็ว และให้โอกาสทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เสนอข้อมูลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่าให้เกิดข้อครหาขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง เพราะจะมีการทุจริตคอร์รัปชั้นตามมา

 

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการจัดหาแท็บเล็ตก็เช่นกัน จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการแข่งขันที่ทุกฝ่ายสบายใจ ดังนั้นราคาที่จัดหาก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสม ส่วนเนื้อหาสาระที่จะบรรจุในแท็บเล็ตจะต้องมีประโยชน์ ส่วนที่รัฐบาลจีนมีข้อเสนอที่จะให้เงินกู้เพื่อซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนให้ครบทุกชั้นปีนั้น นโยบายขณะนี้คือ การแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนใน 2 ระดับชั้น คือ ป.1 และม.1 การจะรับข้อเสนอของจีนหรือไม่นั้น ต้องดูว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างไร ถ้าจะเร่งแจกแท็บเล็ตให้ครบทุกชั้นปี และสามารถเจรจากับรัฐบาลจีนได้ การรับเงื่อนไขเงินกู้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาพิจารณา

 

นายพงศ์เทพกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ตนเห็นว่าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งเดิมวัตถุประสงค์ของโครงการคือเน้นเด็กยากจน แต่ขณะนี้เปิดโอกาสให้แข่งขันกันโดยไม่มีแบ่งแยก จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มเป็นโครงการ 1 อำเภอ 2 ทุนโดยให้มีการแข่งขันกัน 1 ทุนส่วนอีก 1 ทุนให้กับเด็กผู้ยากไร้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่วนจะเริ่มในปีหน้าหรือไม่นั้นตนขอหารือก่อน

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งใจว่าจะเร่งทำให้เร็วที่สุด ส่วนที่เกรงว่าการเพิ่มทุนขึ้นเท่าตัวจะเป็นภาระทางงบประมาณกับรัฐบาลนั้น ตนเห็นว่าการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กเพิ่มขึ้นอีกอำเภอละ 1 ทุน ไม่ได้ใช้งบประมาณสูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ และยืนยันว่าจะใช้งบฯที่มีอยู่อย่างประหยัด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ