ชาวบ้านลุ่มน้ำเซินระดมถกป่าไม้ แก้ถูกกล่าวหารุกที่'ป่าผาผึ้ง'

สำนักข่าวลุ่มน้ำเซิน 5 ส.ค. 2555


 

นายเหลือ ซึมดร ประธานโฉนดชุมชนตำบลทุ่งลุยลาย และตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซิน สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ชาวบ้านจัดการประชุม ที่เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยเชิญ ไพศาล ศิลปะวัฒนานันท์ นายอำเภอคอนสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในต.ทุ่งลุยลาย ทั้ง 7 หมู่บ้าน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการตัดฟันต้นยางของชาวบ้าน

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนป่าไม้ นำโดย นายพจน์ พรมเอี่ยม เดินทางไปพบกับนายวานิช สุขันธ์ นายคำกอง ญาณไกล และนางสง่า ฤทธิ์คุ้ม ชาวบ้าน ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ แจ้งให้รื้อถอน ตัดฟันต้นยาง แม้ชาวบ้านพยายามร้องขอไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ และยุติการขับไล่ชาวบ้าน เนื่องจากอยู่ในช่วงที่รัฐบาลออกนโนบายเพื่อแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินให้ราษฎร แต่นายพจน์ไม่รับฟัง โดยอ้างว่า ชาวบ้านทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ พร้อมกับกำชับให้ชาวบ้านรีบตัดต้นยางออก ภายในวันที่ 2 ส.ค.หากไม่ปฏิบัติตามจะเข้าดำเนินการยึด รื้อถอนเอง โดยชาวบ้านจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

นายเหลือกล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าร่วม อาทิ นายตระกูล บุญบำรุง ประธานสภาเทศบาล นางกมลวรรณ กลีบสัตบุตร รองนายกเทศเทศมนตรี นายผจญ จังซุย รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย นายเดช ทาเวียง กำนันตำบลทุ่งลุยลาย และนายพจน์ พรหมเอี่ยม ตัวแทนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง อีกทั้งมีชาวบ้านในเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยนายอำเภอคอนสารแจ้งว่า ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดธุระ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานฝ่ายปกครองมีมติว่า ให้ยุติการตัดต้นยางพาราของชาวบ้านออกไปก่อน เนื่องจากแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ยังไม่มีความชัดเจนที่แน่นอน ดังนั้นจึงให้แก้ไขแนวเขตที่มีปัญหาให้เสร็จก่อน โดยครั้งนี้ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแนวเขตต่อไปด้วย

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายตระกูล บุญบำรุง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ได้ทำหนังสือส่งถึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  ให้พิจารณาการผ่อนผันการตัดต้นยางพารา ตามที่ชาวบ้านร้องขอออกไปก่อน จนกว่าจะหาทางออกร่วมกันได้

 

ด้านนายไสว จุลละนันท์ ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า เคยเกิดเหตุการณ์ในกรณีเดียวกันนี้มาแล้ว โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2554 มีหนังสือลงนามโดยนายประทีป ศิลปะเทศ อดีตนายอำเภอคอนสาร สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ จ.ชัยภูมิ ส่งถึง 1.นายวานิช สุขันธ์ อายุ 53 ปี 2.นายคำกอง ญาณไกล อายุ 62 ปี 3.นางสง่า ฤทธิ์คุ้ม อายุ 52 ปี 4.นายประยูร สวดสม ทั้งหมดเป็นชาวบ้าน ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งพืชผลที่ปลูกไว้ ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้งให้หมด ภายในวันที่ 7 ต.ค.2554 ซึ่งชาวบ้านได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไสวกล่าวว่า พื้นที่กรณีพิพาทเป็นที่กินทำกินของชาวบ้าน และมีปัญหาเรื่องแนวเขตระหว่างชาวบ้านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงของคณะทำงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและได้ข้อยุติร่วมกัน

 

ส่วนการประชุมครั้งนี้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2544 อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร่วมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ขณะนี้อยู่ในช่วงที่รัฐบาลออกนโนบายเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิที่ดินทำกินให้ราษฎร์ โดยปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขึ้นมาจำนวนนับ 10 ชุดแล้ว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ