Bangkoknoi Book Review: EP84 สายสตรีท มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

Bangkoknoi Book Review | วันที่: 28 ต.ค. 2562 | ฟังแล้ว: 1,154

ตอนที่ 84 พบกับงานรวมบทความศึกษาด้านมานุษยวิทยา ของ อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา จากวิทยานิพนธ์เรื่อง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างกับการไร้บ้าน: การค้นหาความสุขบนท้องถนนในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ WAY of BOOK