WE ARE YOUNG: EP5 สังคมสูงอายุ แนวโน้มสำคัญของศตวรรษที่ 21

We are Young | วันที่: 14 ต.ค. 2562 | ฟังแล้ว: 3,245

 

WE ARE YOUNG Podcast EP.5 สังคมสูงอายุ แนวโน้มสำคัญของศตวรรษที่ 21 ดำเนินรายการโดย มาลินดา เฮอร์แมน (หญิงชรากะหมาน้อย)