จับตา: งบประมาณกลาโหม 2560-2561 แยกตามหน่วยงาน

ทีมข่าว TCIJ : 30 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 477 ครั้ง


ในบรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ของ ‘กระทรวงกลาโหม’ พบ ‘กองทัพบก’ ยังคงเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มากที่สุด ตามมาด้วยกองทัพอากาศและกองทัพเรือ ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

ข้อมูลจาก เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 2 แสดงตัวเลขงบประมาณประจำปีของกระทรวงกลาโหมเมื่อแยกตามหน่วยงานพบว่า อันดับ 1 คือกองทัพบก ปีงบประมาณ 2560 ได้ 45,408,911,800 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 47,501,491,600 บาท อันดับ 2 กองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2560 ได้ 25,640,540,200 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 26,788,011,800 บาท อันดับ 3 กองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2560 ได้ 21,071,831,200 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 22,332,428,400 บาท อันดับ 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2560 ได้ 9,264,308,900 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 9,612,194,800 บาท อันดับ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ 2560 ได้ 4,374,826,800 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 7,377,854,200 บาท และอันดับ 6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2560 ได้ 210,580,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 ได้ 241,819,000 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ