สารพิษร้ายแรงยังคงถูกใช้ในโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำทั่วเอเชีย

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 7 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1019 ครั้ง

สารพิษร้ายแรงยังคงถูกใช้ในโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำทั่วเอเชีย

พบสารพิษร้ายแรงหลายชนิดที่หรัฐอเมริกาสั่งห้ามใช้มาเป็นเวลา 25 ปี แต่ยังคงถูกนำมาใช้ทำการผลิตสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ในโรงงานแถบเอเชีย ที่มาภาพประกอบ: Steve Jurvetson, Wikimedia (Creative Commons)

สารพิษร้ายแรงหลายชนิดที่บริษัทด้านเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่งสั่งห้ามมาเป็นเวลา 25 ปี ยังคงถูกนำมาใช้ทำการผลิตสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ในโรงงานแถบเอเชียหลายแห่ง และในกระบวนการผลิตไมโครชิบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตรายนี้กระตุ้นการก่อตัวของมะเร็งเม็ดเลือดขาว การแท้งบุตรและความพิการในทารกแรกเกิด

ย้อนไปเมื่อปี 1986 มีงานศึกษาวิจัยโรงงานผลิตไมโครชิบในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าอัตราการแท้งบุตรในแรงงานหญิงสูงขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งอัตราการแท้งบุตรที่สูงนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับครอบครัวที่ใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตไมโครชิบ  หลังจากศึกษาสุขภาพอนามัยของแรงงานคนอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ก็แสดงผลคล้ายคลึงกันในช่วงทศวรรษ 1990 บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงร่วมกันปฏิญาณว่าจะทยอยยกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรงมากที่สุด และห้ามใช้ภายในปี 1995 

ปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว มีงานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยคิม มียอน-ฮี (Kim Myoun-hee) นักฟิสิกส์ชาวเกาหลีใต้  ค้นพบว่า สารเคมีเดียวกันนี้กำลังถูกนำไปใช้ในโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำในระบบห่วงโซ่การผลิตของ Samsung, SK Hynix และ LG  คนงานหลายคนที่เสี่ยงต่อการทำงานกับสารเคมีดังกล่าวได้ค่อยๆ พัฒนาการก่อตัวของมะเร็งเม็ดเลือดขาว  อีกทั้ง อัตราการแท้งบุตรในโรงงานเหล่านี้ก็เกือบสูงเท่ากับงานวิจัยเมื่อปี 1986  สารเคมีที่เป็นพิษร้ายแรงนั้น ได้แก่ 2-เมทอกซีเอทานอล (2-Methoxyethanol) เบนซิน เป็นต้น

จากข้อมูลการฟ้องร้องคดีระหว่างพนักงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีและสารเคมีในสหรัฐอเมริกาและการใช้สารพิษร้ายแรงอย่างต่อเนื่องที่เผยแพร่โดย Bloomberg Businessweek สะท้อนว่าในขณะที่บริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิญาณตนที่จะยกเลิกการใช้สารพิษ แต่ความเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือสมบูรณ์นัก อุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำได้ย้ายจากประเทศที่ร่ำรวย เช่น สหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าเช่นเกาหลีใต้ คำสัญญาที่จะยกเลิกสารเคมีดังกล่าวจึงยังไม่เป็นจริงแต่อย่างใด

 

แปลและเรียบเรียงจาก

https://goodelectronics.org/news-en/highly-toxic-chemicals-used-in-asian-semiconductor-factories

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ