จับตา: เปรียบเทียบบัตรประชาชนตั้งแต่ปี 2486-2557

ทีมข่าว TCIJ : 14 พ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 599 ครั้ง


ข้อมูลที่รวบรวมโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือน ก.ย. 2559 ได้เปรียบเทียบบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่ปี 2486 – 2557 ปีที่ใช้, กฎหมายที่ใช้บังคับ อายุผู้เริ่มทำบัตรประจำตัวประชาชน-อายุบัตร, ลักษณะและขนาด จุดอ่อนของบัตร และจำนวนที่ผลิต (TCIJ ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ