จดหมายข่าวรายงานสถานการณ์บริหารจัดหารและกฎหมายนโยบายแรงงานข้ามชาติ ฉบับที่ 1/2566

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 2404 ครั้ง

จดหมายข่าวรายงานสถานการณ์บริหารจัดหารและกฎหมายนโยบายแรงงานข้ามชาติ ฉบับที่ 1/2566

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติได้จัดทำหนังสือข่าวเรื่องสถานการณ์บริการจัดการและกฎหมายนโยบายแรงงานข้ามชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะจัดทำทุก 3 เดือน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หนังสือข่าวฉบับนี้เป็นฉบับเดือน พฤศจิกายน 2565 -มกราคม 2566 เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี การนำเข้าแรงงานตามบันทึกข้อตกลง รวมถึงข้อร้องเรียนจากแรงงานและข้อเสนอถึงกรมการจัดหางานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: