ยอดใช้มอเตอร์เวย์ปีใหม่กว่า 4 ล้านคัน

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ม.ค. 2562

ยอดใช้มอเตอร์เวย์ปีใหม่กว่า 4 ล้านคัน

กรมทางหลวงสรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีปีใหม่ พบมีผู้ใช้กว่า 4 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 185 ล้านบาท ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ว่านายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 ระยะเวลา 8 วัน นั้น กรมทางหลวงจึงได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรในช่วงดังกล่าว พบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้ทาง 4,840,574 คัน แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จำนวน 2,060,688 คัน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จำนวน 2,779,886 คัน คิดเป็นรายได้ที่สูญเสีย 185,778,442 บาท แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นเงิน 97,298,222 บาท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นเงิน 88,480,220 บาท

สำหรับสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561-1 ม.ค. 2562 ระยะเวลา 6 วัน มีปริมาณสายเรียกเข้า 6,104 สาย โดยส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจราจร เส้นทางเลี่ยง และขอความช่วยเหลือ ซึ่งช่วงเวลาที่มีสายเรียกเข้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางทั้งช่วงปกติและในช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ