เปิดผัง 'บ้านน็อคดาวน์ผู้มีรายได้น้อย' ราคาก่อสร้างเริ่มต้น 1 แสนบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ส.ค. 2561

เปิดผัง 'บ้านน็อคดาวน์ผู้มีรายได้น้อย' ราคาก่อสร้างเริ่มต้น 1 แสนบาท

การเคหะแห่งชาติ นำเสนอแบบบ้านน็อคดาวน์ ชูจุดเด่น เพื่อผู้มีรายได้น้อย สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย แข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบาย ลดการใช้พลังงาน ราคาก่อสร้างเริ่มต้น 1 แสนบาท ที่มาภาพ: Siam Business News

เว็บไซต์ Siam Business News รายงานเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ว่าดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ ได้ชูแนวคิด “NHA CITY การเคหะฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” โดยดำเนินโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและไม่สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้

ทั้งนี้ได้มีการออกแบบบ้าน Knock Down ไว้ทั้งหมด 6 แบบ เหมาะกับขนาดครัวเรือน (S – M – L) สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย (Universal Design) ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่แข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5, 28 และ 31.5 ตารางเมตร ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ระหว่าง 100,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง และไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน

อีกทั้งสมาคมท่อน้ำเหล็กยังได้ร่วมออกแบบบ้าน Knock Down จำนวน 4 แบบ ไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำบ้านตัวอย่างที่ประกอบสำเร็จแล้วมาจัดแสดงในโซนตลาดวิชาการ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 100,000 บาท

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ