พนักงานสนามกอล์ฟไต้หวันหยุดงานประท้วง เหตุบริษัทไล่สหภาพแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าแรง

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 27 ม.ค. 2561

พนักงานสนามกอล์ฟไต้หวันหยุดงานประท้วง เหตุบริษัทไล่สหภาพแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าแรง

พนักงานของสโมสร Miramar Golf Country ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟในประเทศไต้หวัน ร่วม 40 คนนัดหยุดงาน เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงาน 15 คนถูกไล่ออกกะทันหัน เพราะเจรจาเรียกร้องขึ้นค่าแรงกับบริษัท ที่มาภาพประกอบ: pxhere.com (CC0)

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2018 พนักงานของสโมสร Miramar Golf Country ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟในประเทศไต้หวัน ร่วม 40 คนนัดหยุดงาน เนื่องจากสมาชิกสหภาพแรงงาน 15 คนถูกไล่ออกกะทันหัน ทำให้สโมสรปิดทำการ 3 วัน

เมื่อปีที่แล้ว (2017) สหภาพแรงงานของสนามกอล์ฟได้เจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ให้จ่ายค่าล่วงเวลาแก่พนักงาน แต่บริษัทฯ กลับไล่สมาชิกสหภาพแรงงาน 15 คนออก เพราะไปเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือนอีก 3%

และ 1 วันหลังจากที่การแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานผ่านไป บริษัทฯ ได้ไล่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพ 5 คนและพนักงานที่ไม่ใช่สมาชิกอีก 3 คน

"ดูจากค่าสมาชิกสโมสรจำนวนหลายล้านดอลล่าร์ไต้หวัน สโมสรสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานได้"  ตัวแทนสภาพแรงงานกล่าว

สหภาพแรงงานแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2016 และเมื่อปีที่แล้ว (2017) ได้เรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าล่วงเวลาแก่พนักงาน บริษัทจึงพยายามที่จะทำลายสหภาพแรงงานด้วยการไล่สมาชิกออก

ต้นปี 2018 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและสมาชิกสหภาพแรงงานเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องกันที่กรมแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเรียกร้อง ขอให้บริษัทจ้างพนักงานกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นพนักงานที่เรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน 3% รวมทั้งจัดหาโบนัสปลายปีอีก 1.5 เท่า ของเงินเดือนและขอให้ยกเลิกการใช้พนักงานสัญญาจ้างเว้นแต่จะได้ตกลงกับสหภาพแรงงานแล้ว แต่บริษัทปฏิเสธทุกข้อที่ทำให้ตัวเองสูญเสียรายได้

"หลังจากการเจรจาที่ล้มเหลว สหภาพแรงงานจึงจัดประชุมสมาชิกเพื่อลงมตินัดหยุดงาน ซึ่งมีสมาชิก 26 คนจาก 37 คนลงคะแนนสนับสนุนการนัดหยุดงาน" ประธานสหภาพแรงงานกล่าว

สหภาพแรงงานจึงเริ่มทำการนัดหยุดงานในวันศุกร์ (19 ม.ค.) เวลา 16.00 น. และชุมนุมหน้าประตูทางเข้าสโมสร เพื่อกันไม่ให้ลูกค้า นายจ้างและพนักงานออกจากบริษัท

ทั้งนี้ตามกฎหมายแรงงานของไต้หวัน ระบุว่าการนัดหยุดงานถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าสมาชิกสหภาพแรงงานเกินครึ่งหนึ่งลงคะแนนเสียงสนับสนุน

 

ที่มาแปลและเรียบเรียงจาก
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/01/21/2003686168

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ