ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
 
  28 สิงหาคม 2559 

    
 


 


โครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกจับกุมและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ 2559 โดยกฎหมายที่นำมาใช้จับกุมประชาชนส่วนใหญ่คือ พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61 วรรค 2 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และมาตรา 210 โดยเฉพาะข้อหายุยงปลุกปั่นตามมมาตรา 116 จำนวนทั้งสิ้น 63 คน
ที่มาภาพ : freedom.ilaw.or.th  ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
Thai Civil Rights and Investigative Journalism

205 ม.5 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
อีเมล tcijinfo@gmail.com
 ข่าวเจาะ  กระแส  จับตา  ฐานข้อมูล
 คนคิดคนเขียน  TCIJ English  TCIJ Channel  TCIJ E-Book
   
 เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา    
 Facebook  Twitter  Rss