ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
 
  28 กรกฏาคม 2559 

    
 


 


‘นิด้าโพลล์’ ของศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถือว่าเป็นโพลล์ที่ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 อย่างต่อเนื่องมาถึง 7 ครั้ง และทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ‘รับ-ไม่รับ’ ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งต่างจากหลายโพลล์ที่เลี่ยงจะพูดถึง โดยนิด้าโพลล์จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติฯ ครั้งนี้จำนวน 11 ครั้ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.  2559 ซึ่งผลการสำรวจของนิด้าโพลล์ครั้งที่ 1-8 มีดังนี้
ที่มาภาพ : nidapoll.nida.ac.th

  ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
Thai Civil Rights and Investigative Journalism

205 ม.5 ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
อีเมล tcijinfo@gmail.com
 ข่าวเจาะ  กระแส  จับตา  ฐานข้อมูล
 คนคิดคนเขียน  TCIJ English  TCIJ Channel  TCIJ E-Book
   
 เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา    
 Facebook  Twitter  Rss